Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau:

– Giao hàng nhận tiền (COD):

Khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã kiểm tra và nhận hàng đầy đủ.

– Chuyển khoản qua ngân hàng:

Sau khi đặt hàng, khách hàng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Stomachreflux.vn, tại các hệ thống ngân hàng mà Stomachreflux.vn mở tài khoản.

Truyền Thông, Báo Chí Nói Về Stomach Reflux