Hình Thức Thanh Toán

Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau:

– Giao hàng nhận tiền (COD):

Khách hàng sẽ thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã kiểm tra và nhận hàng đầy đủ.

– Chuyển khoản qua ngân hàng:

Sau khi đặt hàng, khách hàng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Stomachreflux.vn, tại các hệ thống ngân hàng mà Stomachreflux.vn mở tài khoản.